Gorące wiadomości

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy: - 02.03.2021 08:00-15:00 - Nowy Dzików (obwód słupy nr od 32 do 53) - stacja Nowy Dzików 1 - 04.03.2021 08:00-11:00 - Stary Dzik...
Starosta Lubaczowski informuje, że w roku 2021 ustalił dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których od 1 stycznia jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obyw...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie po raz kolejny przystąpił do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europ...
Kto może się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19? - od 15 stycznia do 21 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 80 lat, - od 22 stycznia 2021 r. – osoby, które skończy...
W związku z trwającym okresem zimowym w trosce o dobro osób wymagających wsparcia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie kieruje apel do mieszkańców gminy Stary Dzików o zwrócenie uwagi n...
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT: - w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złoż...
Ruszyło głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej. Lipa została laureatką jubileuszowego X konkursu na polskie Drzewo Roku organizowan...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego "500+" na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 należy składać: - od 1 lut...
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami informuje, iż w związku z trudną sytuacją atmosferyczną (duże opady śniegu) nie odbył się odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Stary Dzików (25 i 26.01.2021...
Od 19 lat corocznie w pierwszą niedzielę lutego Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie wraz z Centrum Kulturalnym w Przemyślu organizuje Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych. W 2021 roku ze względ...
Uprzejmie informuję, że w ramach podziału środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Stary Dzików otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 111.685,00 zł. Środki te zostały...
Przypominamy, że dnia 20.10.2020 r. upłynął termin płatności za odbiór odpadów komunalnych za 4. kwartał - październik, listopad, grudzień. Prosimy o dokonanie wpłat przelewem, w banku lub na poczcie...
Komunikat prasowy Warszawa, 23 listopada 2020 Kontakt Fundacja PlasticsEurope Polska Anna Kozera-Szałkowska Telefon : +48 (22) 630 99 03, 695 915 917 Email: anna.szalkowska@plasticseurop...
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego poprzez Instrument Finansowy Mikropożyczka. W ramach...
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Możliwość otr...
Gmina Stary Dzików podjęła starania o lokalizację paczkomatu w Starym Dzikowie obok budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Dziś paczki musimy odbierać w sąsiednich gminach, oddalonych znacznie od miejsca d...
Jak co roku w Starym Dzikowie odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Z uwagi na epidemię i obowiązujące obostrzenia sanitarne, uroczystości zostały ograniczone do absolutnego minimum. ...
Komunikat nr 1 W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i&nbs...
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru województwa podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci &nda...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wspar...
W dniu 26.10.2020 r. na cmentarzu w Starym Dzikowie Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła wspólnie z Wójtem Gminy Tomaszem Jabłońskim złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie Stanisława Hulaka - mieszkańca...
Informuję, że z dniem 23 października 2020 roku w wyniku zmian organizacyjnych nastąpiła likwidacja kasy prowadzonej w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie. W związku z powyższym wszelkie wpłaty z tytułu...
Informuję, że z dniem 23 października 2020 roku w wyniku zmian organizacyjnych następuje likwidacja kasy prowadzonej w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie. W związku z powyższym od dnia 24 październik...
We wtorek 15 września 2020 r. na cmentarzu w Starym Dzikowie odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna dla uczczenia Obrońców Ojczyzny, Żołnierzy września 1939 roku bitew obronnych Ziemi Lubacz...
Wójt Gminy Stary Dzików informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierża...
Harmonogram w formacie pdf Harmonogram w formacie jpg Stawki opłat oraz terminy i sposoby ich wnoszenia Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Punkty zb...
Galeria zdjęć Opis, zdjęcia i filmy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie Film lubaczow.tv część 1 Film lubaczow.tv część 2 ...
Dzięki ofercie finansowej Programu „Czyste Powietrze” każdy Polak - poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła ciepła - może nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczys...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 lipca 2020 r. wniosek o świadczenie Dobry Start można składać online przez: – Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dla wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) złożonych od 1 lipca 2019 r. przepisy przejściowe ustanawiają wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 ...
...
W miesiącach styczeń-marzec na cmentarzu komunalnym w Starym Dzikowie została wykonana inwentaryzacja. Dzięki temu powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z...
W piątek 26 czerwca 2020 r. na zaproszenie Wójta Gminy Stary Dzików Tomasza Jabłońskiego i Członka Zarządu Powiatu Lubaczowskiego Józefa Ozimka do Starego Dzikowa przybył Wiceminister Sprawiedliwości ...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem...
Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Lubaczowski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje...
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiow...
...
Aktualności

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej - do 12 marca - aktualizacja
Informacje o scaleniach gruntów
Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców gminy
"Wątki Folkloru Ludowego" w kwietniu
Głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021
Świadczenie 500+ w 2021 roku
Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 – transport
Termin odbioru odpadów za dni 25 i 26 stycznia 2021 r.
Szkolenia dla dzieci i młodzieży
Zmiana terminu Regionalnego Przeglądu Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego"
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku
Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP Ułazów
Laptopy i szkolenia dla GOK w ramach projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim"
Konkursy organizowane przez GOK i Bibliotekę
Remont drogi gminnej „Do leśniczówki” na dz. ewid. nr 769/1 w miejscowości Nowy Dzików w km 0+000 – 0+420
Apel GOPS w związku z niskimi temperaturami
Przypomnienie o płatnościach za odbiór odpadów komunalnych
Kampania edukacyjno-społeczna pt. "Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku"
Projekt pn. "Młodzi z POWERem"
Projekt pn. "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki"
Projekt „Pod biało-czerwoną”
Paczkomat w Starym Dzikowie
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Komunikaty Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
Pożyczki płynnościowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Program "Wspieraj Seniora"
Poseł Teresa Pamuła na cmentarzu w Starym Dzikowie
Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy
Uroczystość patriotyczno-religijna
Informacja dotycząca potwierdzania umów dzierżawy gruntów przez Wójta Gminy
Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych do 31.12.2021 r.
Dożynki Powiatowe w Starym Dzikowie
Program "Czyste Powietrze" - informacje Ministerstwa Klimatu
Projekt szkoleniowy "Młodzi-pracujący!"
Projekt szkoleniowy "Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym"
V Przygraniczny Rajd Rowerowy
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Starym Dzikowie
Rejestr Danych Kontaktowych
Wyniki głosowania w 2. turze wyborów Prezydenta RP na terenie gminy Stary Dzików
Internetowa baza osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w Starym Dzikowie
Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł i Senator RP Mieczysław Golba w Starym Dzikowie
Nabór wniosków w programie "Moja Woda"
Informacja dotycząca świadczenia Dobry Start (300+)
Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+)
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Projekt Zdalna Szkoła+
Wyniki konkursów przygotowanych z okazji Dnia Dziecka
Portal IRZplus - identyfikacja i rejestracja zwierząt drogą internetową
Portal Agro-Market24.pl
Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Marii Skali
Portal IRZplus – obsługa zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich przez Internet
Podstawowe obowiązki posiadaczy zwierząt gospodarskich
Podkarpacki e-bazarek
15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego
Akcja edukacyjna "Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta"
Rachunek bankowy do wpłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska