Gorące wiadomości

Informujemy, że woda z wodociągu na terenie gminy jest od dzisiaj (czwartek) od godziny 11.45 zdatna do spożycia....
Informujemy, iż od 1 sierpnia nastąpi przerwa w wydawaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego do czasu ogłoszenia przez Prezesa GUS ...
W związku z negatywnym wynikiem badań wody pod względem bakteriologicznym zakazuje się używania wody z wodociągu gminnego do celów spożywczych. Można używać do celów bytowych. Zakaz obowiązuje d...
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Starym Dzikowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwożenia uczniów do szkół podstawowych na terenie...
W piątek 23.07.2021 r. w ramach prowadzonej inwestycji związanej z Budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie odbyło się przekazanie koparko-ładowarki od wykonawcy zadania...
Gmina Stary Dzików ogłasza przetarg na remont drogi dz. ewid. nr 769/1 "Do leśniczówki" w km 0+420 – km 0+940 w miejscowości Nowy Dzików. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej....
Spotkania informacyjne "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023" Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie Lokaln...
Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina, że od 1 czerwca 2018 r. na terenie województwa obowiązuje uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie...
W upalne niedzielne popołudnie 11 lipca 2021 r. mieszkańcy gminy Stary Dzików spotkali się by obejrzeć „Mały teatr”, widowiska obrzędowe przygotowane przez zespoły ludowe i grupy obrzęd...
Od 1 lipca 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia realizuje pilotażowy Program "Profilaktyka 40 PLUS", będący odpowiedzią na deficyt zdrowia wśród dorosłych Polaków, wywołan...
Już w najbliższy poniedziałek, tj. 12 lipca br. w dzienniku regionalnym Super Nowości startuje konkurs: Spisz się przez Internet! Wszyscy mieszkańcy Podkarpacia, którzy spiszą się przez Internet, ...
List przewodni w sprawie zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030 Szanowni Państwo, Wójt Gminy Stary Dzików działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 3...
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Stary Dzi...
W czwartek 1 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się podpisanie umowy między Powiatem Przeworskim a Gminą Stary Dzików w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej Gminie w fo...
Informujemy, że od 1 lipca br. obsługę rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+) będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną,...
Wójt Gminy informuje, że szkody powstałe w wyniku nawałnicy z soboty 19 czerwca można zgłaszać w Urzędzie Gminy lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski dot. szkody w gospodarstwach rolnych spo...
Przypominamy, że dnia 20.04.2021 r. upłynął termin płatności za odbiór odpadów komunalnych za 2. kwartał - kwiecień, maj, czerwiec. Prosimy o dokonanie wpłat przelewem, w banku lub na poczcie na nu...
Już od 23.06 br. rachmistrzowie spisowi zaczną odwiedzać respondentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, na infolinii lub w trakcie wywiadu t...
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza? Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie s...
W piątek 18.06.2021 r. w Urzędzie Gminy miało miejsce podpisanie umowy na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie pomiędzy gminą a wyłonionym w przetargu wykonawcą &nda...
Od dziś w Bibliotece Publicznej w Starym Dzikowie działa cyfrowa wypożyczalnia ACADEMICA. Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie...
Gmina Stary Dzików jako organ prowadzący Szkołę Podstawową w Cewkowie pragnie poinformować o otrzymaniu dofinansowania w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w ...
We wtorek 08.06.2021 r. w Urzędzie Gminy miało miejsce podpisanie umowy na przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie pomiędzy gminą a wyłonionym w przetargu wykonawcą – firmą...
Urząd Statystyczny w Rzeszowie organizuje związany z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych pod nazwą "Mój dom, moja rodzina, moja miejscowo...
Więcej: https://drive.google.com/drive/folders/1gmaVNG55df3bPZHr2ZOxR82UM7b3xZij?usp=sharing https://www.facebook.com/Medyczno-Spo%C5%82eczne-Centrum-Kszta%C5%82cenia-Zawodowego-i-Ustawicznego-1...
21 maja br. o godz. 12:00 odbędzie się drugie losowanie nagród w Loterii, z którego transmisja odbędzie się na profilach GUS na Facebooku i Yo...
W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość: 1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na s...
Szanowni Państwo! Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, a także mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promoc...
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie&nbs...
Aktualności

Woda zdatna do spożycia - komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Woda już zdatna do spożycia
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przypominamy o Narodowym Spisie Powszechnym
Coroczna przerwa w wydawaniu zaświadczeń do Programu Czyste Powietrze
LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza na indywidualne konsultacje z ekspertem
Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego o pogorszeniu jakości wody na wodociągu w Starym Dzikowie
Niezdatność wody do spożycia
Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do szkół
Przekazanie koparko-ładowarki w ramach inwestycji pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie"
Przetarg - remont drogi dz. ewid. nr 769/1 "Do leśniczówki" w km 0+420 – km 0+940 w miejscowości Nowy Dzików
Spotkania informacyjne „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”
Uroczyste poświęcenie samochodu strażackiego OSP Ułazów
Wakacje w GOK, bibliotece i świetlicach
Uchwała Antysmogowa dla Podkarpacia
XIX Międzywojewódzki Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”
Program bezpłatnych badań Profilaktyka 40+
Konkurs w Super Nowościach: Spisz się przez Internet!
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – deklaracja dotycząca źródeł ciepła
Konsultacje społeczne w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030
Indywidualne konsultacje z ekspertem w Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
Gminna Komisja ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych
Pomoc finansowa Powiatu Przeworskiego dla mieszkańców naszej gminy
Infomacje o Programie Dobry Start (tzw. 300+)
Chrońmy pszczoły i inne zapylacze!
Badania sprawności technicznej opryskiwaczy
Od 1 lipca br. ZUS rozpoczyna obsługę programu „Dobry start” (tzw. 300+)
Zgłaszanie szkód po nawałnicy w sobotę 19 czerwca
Przypomnienie o płatnościach za odbiór odpadów komunalnych
Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Co warto wiedzieć o rachmistrzach spisowych
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie
Podpisanie umowy na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie
Stypendia pomostowe dla maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR
Jest już ACADEMICA w naszej bibliotece
Prace pomiarowe i obserwacyjne w ramach "Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024"
Doposażenie i poprawa standardu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Cewkowie
Podpisanie umowy na przebudowę GOK w Starym Dzikowie
Narodowy Spis Powszechny – Konkurs plastyczny "Mój dom, moja rodzina, moja miejscowość"
Majówka Kół Gospodyń Wiejskich
Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie – nabór na rok szkolny 2021/2022
Informacje dla mieszkańców, w szczególności właścicieli lasów
Drugie losowanie nagród w Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Z jakich numerów dzwonią rachmistrzowie spisowi?
Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego?
Możliwość złożenia deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ f1 drogą elektroniczną
Zmiana lokalizacji siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie
7 maja pierwsze losowanie nagród w loterii spisowej
Możliwość uzyskania pożyczki - wsparcia finansowego dla rolników
Bez PIT dla młodych
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Woli Obszańskiej
Oszustwa na spis powszechny. Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!
Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!
Nowa lokalizacja biblioteki w Starym Dzikowie
"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2021
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i świetlic pozaszkolnych "Kultura i tradycja w moim narodzie"
Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym
Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Sposób składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2021
Nowelizacja ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Nominacja generalska dla pochodzącego z Cewkowa płk Andrzeja Leńczuka zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Już trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Informacja dotycząca rozpoczęcia Narodowego Spisu Powszechnego 2021
Przegląd Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" przeniesiony na inny termin
TVP Rzeszów o Gospodarstwie Agro Raj w Nowym Dzikowie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – lista pytań
Giełda Wschód
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Dzień Kobiet
Szczepienia przeciw COVID-19
Informacje o scaleniach gruntów
Głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021
Świadczenie 500+ w 2021 roku
Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 – transport
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku
Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP Ułazów
Laptopy i szkolenia dla GOK w ramach projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim"
Konkursy organizowane przez GOK i Bibliotekę
Remont drogi gminnej „Do leśniczówki” na dz. ewid. nr 769/1 w miejscowości Nowy Dzików w km 0+000 – 0+420
Przypomnienie o płatnościach za odbiór odpadów komunalnych
Kampania edukacyjno-społeczna pt. "Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku"
Projekt pn. "Młodzi z POWERem"
Projekt pn. "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki"
Projekt „Pod biało-czerwoną”
Paczkomat w Starym Dzikowie
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Pożyczki płynnościowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Program "Wspieraj Seniora"
Poseł Teresa Pamuła na cmentarzu w Starym Dzikowie
Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy
Uroczystość patriotyczno-religijna
Informacja dotycząca potwierdzania umów dzierżawy gruntów przez Wójta Gminy
Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych do 31.12.2021 r.
Dożynki Powiatowe w Starym Dzikowie
Program "Czyste Powietrze" - informacje Ministerstwa Klimatu
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Starym Dzikowie
Rejestr Danych Kontaktowych
Wyniki głosowania w 2. turze wyborów Prezydenta RP na terenie gminy Stary Dzików
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska