Gorące wiadomości

Projekt pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program prze...
"Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" – takie odznaczenie od Prezydenta RP otrzymało 27 par z gminy Stary Dzików, które 12 stycznia 2022 r. roku obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małż...
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy: - 17.01.2022 08:00-12:00 - Moszczanica (Maziarnia) - stacja Moszczanica 5 - 18.01.2022 08:00-12:00 - Cewków - stacja Cewków 1 ...
Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). ...
(w celu powiększenia - kliknij na obrazku) ...
Informacja wyłącznie dla osób prawnych W związku ze zbliżającym się terminem składania deklaracji podatkowych tut. organ podatkowy przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek rolny*, leśny*...
2022-01-04 | Dodatek osłonowy
Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów e...
Więcej: http://www.starydzikow.pl/pl/110223/0/Centralna_Ewidencja_Emisyjnosci_Budynkow.html...
2021-12-12 | Mikołajki 2021
...
Przypominamy, że dnia 20.10.2021 r. upłynął termin płatności za odbiór odpadów komunalnych za 4. kwartał - październik, listopad, grudzień. Prosimy o dokonanie wpłat przelewem, w banku lub na poc...
11 listopada 2021 r. jak co roku, w Starym Dzikowie odbyły się Gminne Obchody 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kośc...
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada ograniczą się do Mszy św. za Ojczyznę w Kościele Parafialnym w Starym Dzikowie, następnie dele...
Pod koniec października ogłoszono wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Do tego programu gmina Stary Dzików złożyła tr...
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z...
W dniu 30.10.2021 r. na cmentarzu w Starym Dzikowie Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła wspólnie z Wójtem Gminy Tomaszem Jabłońskim i panią Krystyną Rucką złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie Stanisł...
Uprzejmie informuję, że w ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski ży...
fot. A. Magda UMWP Idea prowadzenia kampanii wpierającej owadopylność pn: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”, zrodziła się w 2015 roku, we współpracy...
...
...
W sobotę 9 października 2021 r. przed synagogą w Starym Dzikowie udostępniono tablicę prezentującą historię Żydów dzikowskich. Większość tekstu umieszczonego na tablicy opracował historyk regionalista...
Pomagać, aby inni mogli wieść lepsze życie – to myśl przewodnia spotkania, które odbyło się 11 października 2021 r. w naszej szkole z Poseł Sejmu RP Panią Teresą Pamułą w towarzystwie Wójta G...
Drogi Przedsiębiorco! Nasza Gmina dołączyła do Klastra Energii, tj. do porozumienia międzygminnego mającego na celu promowanie odnawialnych źródeł energii, zwiększanie atrakcyjności terenów inwestycy...
Powiat Lubaczowski w celu propagowania działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu, w ramach Porozumienia z Ministrem Rozwoju i Technologii p...
Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy "Stowarzyszenia Aktywizacji i Pomocy Osobom ...
W środę 15 września 2021 r. w Starym Dzikowie odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna dla uczczenia Obrońców Ojczyzny, Żołnierzy września 1939 roku bitew obronnych Ziemi Lubaczowskiej, w okolica...
2021-09-08 | Dożynki Gminne
W niedzielę 5 września 2021 r. odbyły się Dożynki Gminne w Starym Dzikowie. Dożynki rozpoczęły się od Mszy Świętej, podczas której zostały poświęcone wieńce dożynkowe. Po niej w tradycyjnym barwny...
Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina, że od 1 czerwca 2018 r. na terenie województwa obowiązuje uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie...
Fotorelacja na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie Zapis transmisji 2. etapu ze strony TVP Sport - przejazd wyścigu przez teren gminy Stary Dzików od około 02:31:45 do około 02:59:...
W niedzielę 25 lipca 2021 r. mieszkańcy gminy Stary Dzików i gmin sąsiadujących mieli okazję spotkać się przy dźwiękach muzyki ludowej i rozrywkowej na Festiwalu folklorystycznym „Spotkanie z...
Turniej Piłkarski o Puchar Posła na Sejm RP Teresy Pamuły i Starosty Powiatu Lubaczowskiego rozpoczął pełną atrakcji niedzielę 25 lipca 2021 r. w gminie Stary Dzików. Turniej otworzył Wójt Gminy St...
W piątek 23.07.2021 r. w ramach prowadzonej inwestycji związanej z Budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie odbyło się przekazanie koparko-ładowarki od wykonawcy zadania...
W upalne niedzielne popołudnie 11 lipca 2021 r. mieszkańcy gminy Stary Dzików spotkali się by obejrzeć „Mały teatr”, widowiska obrzędowe przygotowane przez zespoły ludowe i grupy obrzęd...
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Stary Dzi...
W czwartek 1 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się podpisanie umowy między Powiatem Przeworskim a Gminą Stary Dzików w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej Gminie w fo...
Aktualności

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2022 r.
Szkolenie chemizacyjne uzupełniające
Powrót do zdrowia, powrót do pracy!
Małżonkowie z gminy Stary Dzików świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej
Realizacja programów Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500+
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok
Informacja dotycząca obowiązku składania deklaracji podatkowych na 2022 r. przez osoby prawne
Dodatek osłonowy
Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków
Mikołajki 2021
Przypomnienie o płatnościach za odbiór odpadów komunalnych
Gminne Obchody 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Obchody Narodowego Święta Niepodległości - akademia w Szkole Podstawowej w Cewkowie
Dofinansowanie dla Gminy Stary Dzików w ramach Polskiego Ładu
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?
Poseł Teresa Pamuła na cmentarzu w Starym Dzikowie
Gminny Konkurs Poezji Religijnej
Zajęcia akrobatyki sportowej w Starym Dzikowie
Remont drogi „do leśniczówki” w Nowym Dzikowie zakończony!!!
Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim
Nauka gry na keyboardzie
Zajęcia wokalne w GOK-u
Powstała tablica informacyjna o historii społeczności żydowskiej w Starym Dzikowie
Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła w szkole w Cewkowie
Przedsiębiorco, zgłoś się do Klastra Energii!
Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze"
Broszura "Praktycznie o azbeście – poradnik dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędników"
Projekt pn. "Sami dla siebie i Waszej przyszłości"
Uroczystość patriotyczno-religijna
Wyniki konkursu "Najlepsze zdjęcie z wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2021 na terenie gminy Stary Dzików"
Rozstrzygnięcie konkursu "Najlepsze zdjęcie z wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2021 na terenie gminy Stary Dzików"
Dożynki Gminne
Projekt pn. "Sami dla Siebie i Waszej przyszłości"
Event dla dzieci z programu "Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim"
78. Tour de Pologne w gmine Stary Dzików
Podaruj książce drugie życie!
Rusza program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego
Festiwal folklorystyczny „Spotkanie z kulturą”
Turniej Piłkarski o Puchar Posła na Sejm RP Teresy Pamuły i Starosty Powiatu Lubaczowskiego
LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza na indywidualne konsultacje z ekspertem
Przekazanie koparko-ładowarki w ramach inwestycji pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie"
Uroczyste poświęcenie samochodu strażackiego OSP Ułazów
Uchwała Antysmogowa dla Podkarpacia
XIX Międzywojewódzki Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – deklaracja dotycząca źródeł ciepła
Indywidualne konsultacje z ekspertem w Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
Gminna Komisja ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych
Pomoc finansowa Powiatu Przeworskiego dla mieszkańców naszej gminy
Chrońmy pszczoły i inne zapylacze!
Badania sprawności technicznej opryskiwaczy
Od 1 lipca br. ZUS rozpoczyna obsługę programu „Dobry start” (tzw. 300+)
Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Jest już ACADEMICA w naszej bibliotece
Prace pomiarowe i obserwacyjne w ramach "Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024"
Doposażenie i poprawa standardu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Cewkowie
Podpisanie umowy na przebudowę GOK w Starym Dzikowie
Majówka Kół Gospodyń Wiejskich
Możliwość złożenia deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ f1 drogą elektroniczną
Zmiana lokalizacji siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
Nowa lokalizacja biblioteki w Starym Dzikowie
Giełda Wschód
Dzień Kobiet
Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP Ułazów
Program "Czyste Powietrze" - informacje Ministerstwa Klimatu
Nabór wniosków w programie "Moja Woda"
Rachunek bankowy do wpłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska