Strona główna -> STOWARZYSZENIA -> "Pomóżmy Razem"

Stowarzyszenie ”Pomóżmy Razem” Stary Dzików zostało zarejestrowane 19 stycznia 2016 roku. Członków stowarzyszenia łączy wspólna pasja i chęć do realizacji siebie poprzez: tworzenie, promocję i realizację programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, integrację społeczności lokalnej, rozwijanie i promowanie uzdolnień dzieci i młodzieży, organizowanie i prowadzenie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wielodzietnych. Myślą przewodnią Stowarzyszenia jest: ”Dobro raz dane powraca”.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Anna Śliwa - Prezes Stowarzyszenia
2. Marta Garbarz-Cierpisz - V-ce Prezes Stowarzyszenia
3. Małgorzata Czajkowska - Sekretarz
4. Maria Czarna - Skarbnik
5. Elżbieta Samagalska - Członek Zarządu

Członkowie Stowarzyszenia:

1. Krystyna Trybuszek
2. Lidia Joniec-Duda
3. Beata Czyż
4. Maria Szawłoga
5. Irena Molik
6. Maria Cierpisz
7. Bernadetta Rogoża
8. Urszula Zajac
9. Agata Goraj
10. Aniela Hulak
11. Małgorzata Jędruchów
12. Kazimiera Tracz
13. Jolanta Wojdyła
14. Aneta Ozimek
15. Franciszka Grochowicz
16. Teresa Barszcz
17. Maria Kuraszyńska
18. Janina Jabłońska
19. Elżbieta Goraj
20. Dominika Cierpisz
21. Maria Kozicka
22. Edyta Jabłońska
23. Ewa Urban
24.Teresa Rusinek
25. Elżbieta Goch
26. Krystyna Nieckarz-Jabłońska
27.Tomasz Szczepanek
28. Agnieszka Szczybyło
29. Ewa Nieckarz
30. Malgorzata Chodań

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie "Pomóżmy Razem" Stary Dzików
ul. Kościuszki 60
37-632 Stary Dzików

e-mail: stowarzyszeniepomozmyrazem@wp.pl

www.pomocrazem.pl/

www.facebook.com/stowarzyszeniepomozmyrazem/

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska