Spotkanie opłatkowe, Stary Dzików, 28.12.2017

W czwartek 28 grudnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy wraz z zastępcą, radni Rady Gminy w Starym Dzikowie, zespoły artystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, prezesi stowarzyszeń, prezesi OSP, sołtysi poszczególnych sołectw oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.
Spotkanie rozpoczęto od koncertu kolęd przygotowanego przez dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie pod kierunkiem Pani Joanny Krzeszowiec.
Wszystkich zebranych powitała Wójt Gminy Stary Dzików Barbara Małecka składając najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Wszystkim złożono podziękowania za całoroczną współpracę i włożony trud w pracę na rzecz społeczeństwa. Tradycyjnie jak co roku, wszyscy obecni łamali się opłatkiem, życząc sobie dużo szczęścia, zdrowia i radości w Nowym Roku oraz kolejnych sukcesów.

Kolejnym punktem spotkania było wspólne śpiewanie kolęd i degustacja potraw.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska