Otwarcie świetlicy wiejskiej i remizy OSP, Ułazów, 31.01.2018

W dniu 31 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego budynku świetlicy wiejskiej wraz remizą OSP w Ułazowie.
Uroczystego otwarcia dokonała Wójt Gminy Barbara Małecka, dyrektor GOK Leszek Król, sołtys wsi Ułazów Franciszek Pokrywka oraz prezes OSP w Ułazowie Sebastian Kantor. W otwarciu uczestniczył p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie kapitan Wojciech Wus, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Starym Dzikowie Jerzy Wenek oraz radni Rady Gminy Stary Dzików na czele z Przewodniczącym Rady Panem Bogdanem Ozimkiem, strażacy OSP Ułazów jak również licznie zgromadzeni mieszkańcy Ułazowa.
Przebudowa i modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z remizą OSP w Ułazowie wchodziła w skład projektu pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 21.11.2016 r. W ramach projektu modernizacji energetycznej poddane zostały trzy budynki:
1. Budynek Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.
2. Budynek Wiejskiego Domu Kultury wraz z remizą OSP w Cewkowie.
3. Budynek Świetlicy Wiejskiej wraz z remizą OSP w Ułazowie.
Łączna wartość robót budowlanych objętych ww. projektem zamknęła się kwotą 2.205.374,45 zł brutto, z tego 856.198,64 zł przypadało na budynek Świetlicy Wiejskiej wraz z remizą w Ułazowie.
Budynek Świetlicy Wiejskiej wraz z remizą OSP w Ułazowie został poddany kompleksowej modernizacji energetycznej w ramach której zrealizowano m. in. następujące elementy robót:
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną,
- wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem,
- docieplono strop,
- docieplono i wykonano elewacje zewnętrzne ścian w tym kominów,
- wykonano i docieplono posadzki i podłogi na gruncie,
- wykonano opaskę, schody, zjazd i utwardzenie terenu przy budynku,
- wymieniono na nową instalację elektryczną w tym instalację oświetleniową, odgromową i uziemiającą wraz z wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz,
- wykonano dwie kotłownie zasilane gazem propan-butan z nowego zbiornika na gaz, który usytuowano za budynkiem, z których jedna zasila pomieszczenia świetlicy i remizy OSP, a druga część sklepową,
- wykonano dla całości budynku instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wentylację i instalację gazową.
Ponadto cały budynek został poddany gruntownemu remontowi wewnętrznemu w tym (tynki, posadzki, ściany działowe, malowania, okładziny ścienne, sanitariaty). Bardzo istotną kwestią w ramach szeroko rozumianego remontu była adaptacja części pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie byłego sklepu pod potrzeby nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (w tym: garaż dla wozu strażackiego oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne dla strażaków). Ze względów funkcjonalno-użytkowych należy zaznaczyć, że remiza OSP ma w chwili obecnej bezpośredni wyjazd na drogę publiczną natomiast pozostała część budynku zyskała dodatkowe powierzchnie utwardzone w postaci zatoki parkingowej połączonej bezpośrednio z drogą publiczną.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że w ramach zrealizowanej inwestycji zaadoptowano pomieszczenie byłego garażu OSP na potrzeby Świetlicy Wiejskiej, w którym planuje się utworzyć siłownię dla mieszkańców.
Podsumowując można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie roboty wykonane na budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z remizą OSP w Ułazowie oraz w jej obrębie podniosły w sposób znaczący walory użytkowe tego budynku, jak również przyczyniły się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mając na uwadze powstanie nowej remizy OSP. Nie bez znaczenia jest również fakt kompleksowego zaplecza Świetlicy Wiejskiej w postaci pomieszczeń kuchennych, socjalnych, sanitarnych stwarzających dogodne warunki organizowania spotkań kulturalnych, uroczystości przez miejscowe organizacje, grupy nieformalne (koła gospodyń wiejskich, rada sołecka, grupy młodzieżowe itp.).

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska