XVI Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych, Stary Dzików, 04.02.2018

W pierwszą niedzielę lutego Stary Dzików staje się stolicą folkloru za sprawą organizowanego od szesnastu lat Regionalnego Przeglądu Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego".
Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów ludowych z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego, popularyzację tych wartości kulturowych w społeczeństwie, a także zachowanie folkloru rodzimego dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.
Organizatorzy przeglądu to Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Wójt Gminy Stary Dzików, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.
Gości przywitała Wójt Gminy Stary Dzików, Pani Barbara Małecka, a wśród nich obecny był Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, dyrektor biura Andrzej Homa reprezentujący Senatora RP Mieczysława Golbę, Mariusz Frant – Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
Komisja artystyczna w składzie: Krystyna Trojanowska – folklorysta,  dr Andrzej Karczmarzewski – etnograf, dr hab. Janusz Pokrywka – profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, reżyser teatralny, po obejrzeniu prezentacji przyznała:
Nagroda Grand Prix:
- Grupa Kolędnicza "Herody" z Łazor gm. Harasiuki za widowisko "Herody"
I nagrodę:
- Zespół Folklorystyczny "Folusz" z Giedlarowej gm. Leżajsk za widowisko "Kolęda z rajem i Herodami"
II nagrodę:
- Zespół "Białoboczoki" z Białobok gm. Gać za widowisko "Nakrawanie ziemioków"
Równorzędne dwie III nagrody:
- Zespół "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa za widowisko "Pranie nad potokiem"
- Zespół "Stokrotki" z Cewkowa Woli gm. Stary Dzików za widowisko "Dzień Św. Szczepana w Cewkowie"
Równorzędne wyróżnienia:
- Zespół Obrzędowy "Lasowiaczki" z Baranowa Sandomierskiego za widowisko "Wielki Piątek"
- Zespół "Jamniczanki" z Jamnicy gm. Grębów za widowisko "Adwentowy wiecór w Walkowej chacie"
- Zespół "Sąsiadeczki" z Korczowa i Okrągłego gm. Biłgoraj za widowisko "Przy grabieniu ściółki"
- Zespół "Piganeczki" z Pigan gm. Sieniawa za widowisko "Wykopki u Swaka"
- Zespół Śpiewaczy z Bidaczowa gm. Biłgoraj za widowisko "Ach te wdowy"
Wszystkie zespoły otrzymały również pamiątkowe gliniane dzbany ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie.
Podsumowując tegoroczną edycję jury przyznało, że przegląd osiągnął wysoki poziom artystyczny. Prezentowane zostały obok widowisk obrzędowych widowiska obrazujące inne sfery życia dawnej wsi w teatralizowanej formule. Prezentacje spełniły wszystkie postanowienia regulaminu, a zatem pilnowano autentyczności obrzędów, zwyczajów, prac domowych. Dbano o dobór autentycznych rekwizytów i ubioru, a także gwary i muzyki.
Po części konkursowej gościnnie wystąpiła Kapela "Swojaki" z Pawłosiowa. Nad sprawnym przebiegiem przeglądu czuwali Agata Hemon i Leszek Król, a konferansjerem była Edyta Panek.
Fundatorami nagród byli: Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Stary Dzików, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie.

Rozpoczęcie Przeglądu - Dyrektor GOK w Starym Dzikowie Leszek Król i konferansjer Edyta Panek
Wójt Gminy Stary Dzików Barbara Małecka...
...otwiera Przegląd
Publiczność
Publiczność i zaproszeni goście
Za stołem komisja konkursowa
Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak
Dyrektor biura Andrzej Homa reprezentujący Senatora RP Mieczysława Golbę
Zespół "Dzikowianie"...
...ze Starego Dzikowa gm. Stary Dzików...
...w przedstawieniu...
..."Pranie nad potokiem"
Zespół "Stokrotki"...
...z Cewkowa gm. Stary Dzików...
...w przedstawieniu...
..."Dzień Św. Szczepana w Cewkowie"
Zespół Obrzędowy "Lasowiaczki"...
...z Baranowa Sandomierskiego...
...w przedstawieniu...
..."Wielki Piątek"
Zespół "Białoboczoki"...
...z Białobok gm. Gać...
...w przedstawieniu...
..."Nakrawanie ziemioków"
Zespół "Piganeczki"...
...z Pigan gm. Sieniawa...
...w przedstawieniu...
..."Wykopki u Swaka"
Zespół Śpiewaczy...
...z Bidaczowa gm. Biłgoraj...
...w przedstawieniu...
..."Ach te wdowy"
Zespół "Sąsiadeczki"...
...z Korczowa i Okrągłego gm. Biłgoraj...
...w przedstawieniu...
..."Przy grabieniu ściółki"
Grupa Kolędnicza "Herody"...
...z Łazor gm. Harasiuki...
...w przedstawieniu...
..."Herody"
Zespół "Jamniczanki"...
...z Jamnicy gm. Grębów...
...w przedstawieniu...
..."Adwentowy wiecór w Walkowej chacie"
Zespół Folklorystyczny "Folusz"...
...z Giedlarowej gm. Leżajsk...
...w przedstawieniu...
..."Kolęda z rajem i Herodami"
Kapela "Swojaki" z Pawłosiowa
Widownia w czasie występu "Swojaków"
Agata Hemon z Centrum Kulturalnego we Przemyślu
Podziękowania w imieniu posła M. Kasprzaka dla uczestników Przeglądu
Przed ogłoszeniem wyników
Członkini komisji konkursowej Krystyna Trojanowska ogłasza wyniki
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Dyrektor GOK w Starym Dzikowie wręcza dyplomy dyrektorom GOK-ów, które delegowały zespoły na Przegląd
Wręczenie nagrody Grand Prix
Podsumowanie Przeglądu
Dyrektor GOK w Starym Dzikowie wręcza dyplomy dyrektorom GOK-ów, które delegowały zespoły na Przegląd
Zakończenie Przeglądu
Zakończenie Przeglądu
Zakończenie Przeglądu
Zakończenie Przeglądu
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska