Turniej Wiedzy Pożarniczej, Stary Dzików, 19.03.2018

W poniedziałek 19 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbyły się gminne eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, których organizatorem był Oddział Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starym Dzikowie oraz Wójt Gminy Stary Dzików.

W eliminacjach udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych z Cewkowa i Starego Dzikowa. Opiekunem uczniów z Cewkowa był Wiesław Kotula, a ze Starego Dzikowa – Halina Król i Edmund Nieckarz.

Eliminacje przeprowadziło jury w składzie:
1. Jerzy Wenek – Przewodniczący
2. Tadeusz Jabłoński – Sekretarz
3. Wiesław Ziętek – Członek
4. Leszek Król
Członek

W wyniku rozgrywek turniejowych miejsca premiowane awansem do eliminacji powiatowych zajęli:

I grupa wiekowa szkoły podstawowe klasy I-VI:
1. Martyna Kopciuch SP w Starym Dzikowie
2. Paulina Purcha
SP w Cewkowie

II grupa wiekowa szkoły podstawowe klasa VII oraz klasy gimnazjalne II i III:
1. Kinga Purcha
SP w Cewkowie
2. Gabriela Syryło
SP w Cewkowie

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc – nagrody. Nagrody i upominki ufundowane zostały przez Wójta Gminy Stary Dzików Barbarę Małecką.

Tekst: Tadeusz Jabłoński
Zdjęcia: Edyta Panek

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska