Sprzęt ratowniczy dla OSP zakupiony z dotacji Funduszu Sprawiedliwości, Stary Dzików, 30.05.2018

W dniu 30 maja 2018 r. Wójt Gminy Stary Dzików Barbara Małecka przekazała przedstawicielom jednostek OSP z terenu Gminy Stary Dzików sprzęt ratownictwa medycznego zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Zakupiono trzy zestawy medyczne PSP R1 z deskami ortopedycznymi i zestawami szyn Kramera, dwa zestawy PSP R3 wraz z defibrylatorami oraz zestaw hydrauliczny (nożyce i rozpierak). Zestawy PSP R3 z defibrylatorami przekazane zostały jednostkom w Starym Dzikowie i Cewkowie, zestaw hydrauliczny został przekazany OSP w Starym Dzikowie, natomiast zestawy medyczne PSP R1 otrzymały jednostki w Ułazowie, Moszczanicy i Starym Dzikowie. Uroczystość przekazania sprzętu odbyła się na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie. Przekazania sprzętu dokonała Wójt Gminy Stary Dzików w asyście władz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Starym Dzikowie z Prezesem Jerzym Wenkiem, przedstawicieli Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lubaczowie Tadeusza Jabłońskiego i Mariana Nieckarza oraz przedstawiciela senatora Mieczysława Golby Pana Józefa Ozimka. W przekazaniu udział wzięli radni Gminy Stary Dzików wraz z Przewodniczącym Rady Bogdanem Ozimkiem.

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego do składania wniosków w ramach III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Gmina Stary Dzików złożyła wniosek na dotację zakupu m.in. trzech zestawów medycznych PSP R1, dwóch zestawów PSP R3 oraz agregatu hydraulicznego, nożyc hydraulicznych i rozpieracza ramieniowego. W dniu 14 marca 2018 r. została podpisana w Rzeszowie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Stary Dzików zakupiła trzy zestawy ratownicze PSP R1 za kwotę 15.066 zł, dwa zestawy ratownicze PSP R3 za kwotę 21.211,20 zł i zestaw hydrauliczny za kwotę 44.403 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 79.893 zł, zaś wkład własny do projektu to tylko 807 zł.

Tekst: Tadeusz Jabłoński
Zdjęcia: Stanisława Król

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska