Uroczystość patriotyczno-religijna, Stary Dzików, 13.09.2018

W czwartek 13 września 2018 r. w Starym Dzikowie odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna dla uczczenia Obrońców Ojczyzny, Żołnierzy września 1939 roku bitew obronnych Ziemi Lubaczowskiej, w okolicach Dzikowa, Oleszyc i Ułazowa.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na placu przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie, skąd uczestnicy uroczystości przeszli do Kościoła na uroczystą Mszę Św. odprawioną przez ks. Roberta Mokrzyńskiego – proboszcza Parafii w Starym Dzikowie w asyście ks. Grzegorza Stankiewicza – Proboszcza Parafii w Cewkowie i ks. Andrzeja Boczara – pochodzącego ze Starego Dzikowa proboszcza parafii Dalekie na Białorusi. Po mszy św. Wójt Gminy Stary Dzików Barbara Małecka powitała zaproszonych gości, szczególnie gorąco powitała zamieszkałą w Wenezueli wnuczką gen. Kustronia Ewą Kustroń de Ramos, która przybyła na nasze uroczystości razem z młodzieżą Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych z Nowego Sącza razem z Panią Wicedyrektor Szkoły Krystyną Rembiasz, oraz przybliżyła wydarzenia września 1939 r. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej z Cewkowa przedstawili montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod kierownictwem Pani Genowefy Maksymowicz i Pani Marii Sobczyszyn.

Z kościoła wszyscy udali się na cmentarz w Starym Dzikowie, gdzie został odczytany apel poległych a zgromadzone delegacje oddały hołd żołnierzom poprzez złożenie wiązanek pod Mogiłą Bohaterskich Obrońców Ojczyzny upamiętniającą te tragiczne wydarzenia.

Na uroczystości patriotyczne przybyły delegacje i poczty sztandarowe: Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu z Wicedyrektorem Krystyną Rembiasz, Miasta i Gminy w Oleszycach z Burmistrzem Andrzejem Gryniewiczem, Szkoły Podstawowej w Starych Oleszycach z Dyrektorem Elżbietą Kuras, Zespołu Szkół w Lubaczowie z Dyrektorem Andrzejem Nepelskim, Szkoły Podstawowej w Cewkowie z Dyrektorem Andrzejem Buksakiem, Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie z Dyrektorem Kazimierą Tracz, Związku Kombatantów ze Starego Dzikowa z p. Sabiną Gudz, Stowarzyszenia Kombatantów z Horyńca Zdroju. W uroczystości uczestniczyli również radni Gminy Stary Dzików na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Ozimkiem, drużyna harcerska działająca przy Szkole Podstawowej w Cewkowie z opiekunem Panią Janiną Szkoda, strażacy OSP ze Starego Dzikowa, oraz Komendant Komisariatu Policji w Oleszycach podkom. Jarosław Wojtak.

Uroczystości takie wspierają w dużej mierze proces wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i poszanowaniu tradycji.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska