Otwarcie nowo wybudowanej remizy OSP w Starym Dzikowie, 22.09.2018

W sobotę 22 września 2018 roku w Starym Dzikowie odbyła się uroczystość z okazji otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanej remizy strażackiej jednostki OSP Stary Dzików oraz poświęcenia samochodu strażackiego Star 266, przekazanego nieodpłatnie naszym strażakom przez jednostkę OSP Małe Ciche w gminie Poronin w powiecie tatrzańskim.

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pododdziałów strażackich, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości od remizy strażackiej do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Starym Dzikowie. Mszę Św. odprawił ksiądz Robert Mokrzyński – Proboszcz Parafii w Starym Dzikowie oraz ksiądz Grzegorz Stankiewicz – Proboszcz Parafii w Cewkowie.

Po nabożeństwie odbył się przemarsz na plac przed remizą strażacką, gdzie odbyła się centralna, oficjalna część uroczystości.

Dowódca uroczystości, druh Andrzej Osuch, złożył meldunek o gotowości Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie mł. bryg. Januszowi Jabłońskiemu. Przy dźwiękach hymnu państwowego, na maszt wciągnięta została flaga państwowa.

Po hymnie zostały wręczone medale, odznaki, listy gratulacyjne oraz podziękowania dla zasłużonych strażaków, a także dla osób wspierających działanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dzikowie.

Wójt Gminy Stary Dzików przywitała serdecznie wszystkich gości oraz podziękowała wszystkim tym, którzy nieśli pomoc przy budowie remizy strażackiej.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dzikowie pan Wiesław Ziętek przedstawił historię miejscowej jednostki OSP oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę nowego obiektu.

Podczas uroczystości przemówienia okolicznościowe wygłosili:
- Józef Michalik – Starosta Powiatu Lubaczowski
- Andrzej Nepelski – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- Mariusz Trojak – w imieniu Senatora RP Mieczysława Golby
- Anna Huk – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- mł. bryg. Janusz Jabłoński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie
- Leszek Król – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
- Józef Ozimek – V-ce Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu
- Jan Pawlikowski – Prezes OSP w Małem Cichem
- Tadeusz Jabłoński – członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie

Poświęcenia nowo wybudowanej remizy strażackiej, krzyża, obrazu św. Floriana – patrona strażaków oraz samochodu i sprzętu strażackiego dokonał proboszcz parafii w Starym Dzikowie ks. Robert Mokrzyński.

Uroczystego przecięcia wstęgi oraz otwarcia remizy strażackiej dokonali:
- Barbara Małecka – Wójt Gminy Stary Dzików
- Józef Michalik – Starosta Powiatu Lubaczowskiego
- mł. bryg. Janusz Jabłoński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie
- Ksiądz Robert Mokrzyński – Proboszcz Parafii w Starym Dzikowie
- Wiesław Ziętek – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dzikowie
- Jerzy Wenek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starym Dzikowie.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wszyscy mieli okazję do obejrzenia nowej remizy oraz samochodów strażackich.

Drodzy Druhowie Strażacy, niech nowa Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dzikowie będzie dla Was miejscem szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji!

Wiadomości Telewizji Lubaczów (o uroczystości od około 13:16 min.)

Tekst: Edyta Panek
Zdjęcia: Zbigniew Broź

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska