50-lecie pożycia małżeńskiego, Stary Dzików, 19.01.2019

"Kochać to nie sztuka, ale wytrwać i być razem to nie lada wyczyn"

W Gminie Stary Dzików w sobotę 19 stycznia 2019r. czterdzieści sześć par obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą pięćdziesiąt i więcej lat zostali uhonorowani medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Niestety nie wszyscy jubilaci mogli uczestniczyć w tej uroczystości z różnych powodów m.in. z powodów zdrowotnych.
Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, w trakcie której małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Mszę świętą koncelebrowaną w intencji Szanownych Jubilatów odprawił ks. Proboszcz Robert Mokrzyński w asyście ks. Proboszcza Andrzeja Wysokińskiego oraz ks. Wikariusza Pawła Badacha.
Msza święta, wygłoszona homilia i życzenia od księży były wielkim osobistym przeżyciem i docenieniem dla jej uczestników. Po mszy św. Jubilaci udali się na drugą część uroczystości do „Białego Dworku” w Starym Dzikowie. Tradycyjnie jako pierwszy zabrał głos Wójt Gminy Tomasz Jabłoński, który skierował wiele ciepłych słów pod adresem wyróżnionych małżonków. Z uznaniem i szacunkiem zwrócił się do seniorów doceniając fakt, że wbrew wszelkim przeciwnościom losu dochowali przysięgi małżeńskiej. Gratulował jubilatom, podkreślając ich trud, wytrwałość i konsekwencję wynikającą z przysięgi, którą złożyli ponad pięćdziesiąt lat temu. W imieniu Rady Gminy w Starym Dzikowie życzenia dla Jubilatów złożył Przewodniczący Rady Bogdan Ozimek. Wszystkim świętującym rocznicę ślubu miłe i serdeczne życzenia oraz podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację uroczystości przekazał także Marek Buczko – Sekretarz Gminy. Uroczystość prowadziła Pani Edyta Panek przy współudziale Pana Tadeusza Nieckarza.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie pod kierownictwem Pani Joanny Krzeszowiec wystąpili z piękną inscenizacją dla Jubilatów. Łzy wzruszenia w czasie tego występu świadczyły o głębokim przeżyciu występu dzieci.
Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Tomasz Jabłoński wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy i ks. Proboszczem Parafii Stary Dzików. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowały następujące pary:
1. Nieckarz Jan i Justyna
2. Skalij Emil i Jadwiga
3. Kłaczko Mikołaj i Łucja
4. Niebieśniak Władysław i Irena
5. Rogoża Józef i Aniela
6. Staroń Juliusz i Felicja
7. Kolasa Julian i Jadwiga
8. Jędruchów Jan i Alina
9. Ozimek Emilian i Maria
10. Ozimek Michał i Bronisława
11. Juzwa Jan i Czesława
12. Bednarz Władysław i Genowefa
13. Jabłoński Władysław i Janina
14. Granisz Włodzimierz i Maria
15. Kurak Tadeusz i Maria
16. Mrówka Franciszek i Aniela
17. Pokrywka Józef i Maria
18. Wójcik Józef i Maria
19. Otulak Ludwik i Krystyna
20. Bednarz Władysław i Maria
21. Wyrwa Józef i Genowefa
22. Guzina Franciszek i Stanisława
23. Krawiec Edward i Maria
24. Brzyski Stanisław i Maria
25. Mach Jan i Józefa
26. Witko Tadeusz i Eugenia
27. Grzebiennik Jarosław i Maria
28. Maksymowicz Jarosław i Franciszka
29. Nieradka Marian i Krystyna
30. Taszakowski Józef i Jarosława
31. Tracz Jan i Maria
32. Dyjak Jan i Janin
33. Markiewicz Marian i Maria
34. Tkaczyk Władysław i Maria
35. Kasperski Jan i Stanisława
36. Brzyski Stanisław i Maria
37. Otulak Stanisław i Maria
38. Hulak Władysław i Maria
39. Nieckarz Edward i Genowefa
40. Pawlik Henryk i Józefa
41. Tabor Tadeusz i Janina
42. Markiewicz Edward i Maria
43. Rogoża Jan i Julia
44. Tracz Władysław i Maria
45. Morawski Marian i Cecylia
46. Kunasz Władysław i Cecylia

Oficjalna część uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem.
Nie zabrakło też symbolicznej lampki szampana. Gromkie "Sto lat" płynnie przeszło w zwyczajowe, śpiewane powinszowania, po których został spełniony toast.
Następnie Jubilaci zaproszeni zostali na obiad. Był też słodki akcent w postaci tortu. Dodatkowo każda z par mogła sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, które po oprawieniu będzie przekazane przez Urząd dla zainteresowanych.
Szanownym Jubilatom gratulujemy doczekania tak pięknego jubileuszu. Życzymy kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości najbliższych.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska