Strona główna -> GALERIE -> Turniej Wiedzy Pożarniczej, Stary Dzików, 15.03.2019

Turniej Wiedzy Pożarniczej, Stary Dzików, 15.03.2019

W piątek 15 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, których organizatorem był Oddział Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starym Dzikowie oraz Wójt Gminy Stary Dzików.

W eliminacjach udział wzięło 10 uczniów Szkoły Podstawowej w Cewkowie i 10 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie. Opiekunem uczniów z Cewkowa był Adam Tracz, a ze Starego Dzikowa – Halina Król i Edmund Nieckarz.

Eliminacje przeprowadziło jury w składzie:
1. Jerzy Wenek – Przewodniczący
2. Tadeusz Jabłoński – Sekretarz
3. Leszek Król – Członek

W wyniku rozgrywek turniejowych miejsca premiowane awansem do eliminacji powiatowych zajęli:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-VI:
1. Paulina Purcha – SP w Cewkowie
2. Łukasz Piotrowski – SP w Cewkowie

II grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasa VII i VIII oraz klasa gimnazjalna III:
1. Oliwia Nieckarz – SP w Cewkowie
2. Gabriela Syryło – SP w Cewkowie

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc – nagrody. Nagrody i upominki ufundowane zostały przez Wójta Gminy Stary Dzików Tomasza Jabłońskiego.

Tekst: Tadeusz Jabłoński
Zdjęcia: Edyta Panek

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska