Uroczystość patriotyczno-religijna, Stary Dzików, 16.09.2019

W poniedziałek 16 września 2019 r. w Starym Dzikowie odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna dla uczczenia Obrońców Ojczyzny, Żołnierzy września 1939 roku bitew obronnych Ziemi Lubaczowskiej, w okolicach Dzikowa, Oleszyc i Ułazowa.
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na placu przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie, skąd uczestnicy uroczystości przeszli do Kościoła na uroczystą Mszę Św. odprawioną przez ks. Roberta Mokrzyńskiego – proboszcza Parafii w Starym Dzikowie w asyście ks. Grzegorza Stankiewicza – Proboszcza Parafii w Cewkowie i ks. Rafała Łukiewicza – wikarego Parafii w Starym Dzikowie.
Po zakończeniu mszy uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie przedstawili montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierownictwem p. Haliny Król.
Z kościoła wszyscy udali się na cmentarz w Starym Dzikowie, gdzie Wójt Gminy Stary Dzików Tomasz Jabłoński powitał zaproszonych gości oraz przybliżył wydarzenia września 1939 r., po czym został odczytany przez harcerzy apel poległych a zgromadzone delegacje oddały hołd żołnierzom poprzez złożenie wiązanek pod Mogiłą Bohaterskich Obrońców Ojczyzny upamiętniającą te tragiczne wydarzenia.
Na uroczystości patriotyczne przybyły delegacje i poczty sztandarowe: Powiatu Lubaczowskiego z Wicestarostą Pawłem Głazem, Miasta i Gminy Oleszyce z Burmistrzem Andrzejem Gryniewiczem, Szkoły Podstawowej w Starych Oleszycach z Dyrektorem Elżbietą Kuras, Zespołu Szkół w Lubaczowie z Dyrektorem Andrzejem Nepelskim, Nadleśnictwa Oleszyce z Nadleśniczym Stanisławem Zagrobelnym, Szkoły Podstawowej w Cewkowie z Dyrektorem Andrzejem Buksakiem, Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie z Dyrektorem Kazimierą Tracz. W uroczystości uczestniczyli również radni Gminy Stary Dzików, drużyna harcerska działająca przy Szkole Podstawowej w Cewkowie z opiekunem Panią Janiną Szkoda, Komendant Komisariatu Policji w Oleszycach podkom. Jarosław Wojtak oraz mieszkańcy gminy Stary Dzików.
Uroczystości takie wspierają w dużej mierze proces wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i poszanowaniu tradycji.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska