Strona główna -> Woda/ścieki

Informacje i druki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków

Opłaty za wodę i ścieki od 11.06.2018 r. do 10.06.2021 r.

Druki do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków (wymagany przy zawieraniu umowy po raz pierwszy, czyli np. w przypadku wybudowania domu lub zmiany właściciela nieruchomości)
Umowa o dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków
Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków
Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska