Strona główna -> Program Wspieraj Seniora

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


„Wspieraj Seniora”


DOFINANSOWANIE
12 021 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
15 026 zł


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w utrzymującym się stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior.

Program adresowany jest do:
1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.


Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska