Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pt. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
„Szlakiem Potoku Dzikowskiego”,

której celem jest udostępnienie mieszkańcom i turystom z obszaru LSR ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Szlakiem Potoku Dzikowskiego”
jako ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Środki zostały pozyskane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania
„Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska