Strona główna -> Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
– deklaracja dotycząca źródeł ciepła


W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy domów, bloków czy obiektów usługowych mają obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej tego, czym są one ogrzewane.

Obowiązek zgłoszenia, czym jest ogrzewany dom bądź blok, wynika z nowelizacji ustawy termomodernizacyjnej, która zakłada stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ma ona pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Jeśli budynek ogrzewany jest za pomocą OZE, np. pompy ciepła, to również trzeba będzie to zgłosić.

Deklarację można złożyć w dwóch formach:

1. Drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl (trzeba posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty).

2. W wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie (wniosek dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq).

Właściciele budynków, które już istnieją mają 12 miesięcy na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 r. Z tym, że ten czas dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom będzie miał nowe źródło ogrzewania i zostanie ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca br. zgłoszenia trzeba będzie dokonać w ciągu 14 dni.

Natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Więcej informacji na stronie GUNB:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska