Program „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w Gminie Stary Dzików w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program adresowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych i przewiduje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Pracownik Punktu udziela informacji o Programie Czyste Powietrze osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie oraz pomaga przy wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentów.

Obsługa mieszkańców odbywa się w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, I piętro, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Więcej szczegółów na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo na stronie www.czystepowietrze.gov.pl


Przydatne linki:

Portal Beneficjenta – o programie: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/o-programie

Wymagana dokumentacja: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie: https://lista-zum.ios.edu.pl/

Uchwała antysmogowa Województwa Podkarpackiego: www.starydzikow.pl/pl/110277/0/Uchwala_Antysmogowa_dla_Podkarpacia.html

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – deklaracja dotycząca źródeł ciepła: www.starydzikow.pl/pl/110223/0/Centralna_Ewidencja_Emisyjnosci_Budynkow.html


Materiały informacyjno-promocyjne:

Ulotka

Broszura

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska