Strona główna -> Rozwój mikroinstalacji OZE

Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów

 


Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0065/17

„Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów”

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Stary Dzików oraz gmin partnerskich poprzez montaż nowoczesnych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Cel wnioskowanego projektu skupia się na przeciwdziałaniu marginalizacji energetycznej, społecznej i ekonomicznej obszaru gmin Stary Dzików, Sieniawa, Dynów (gmina wiejska), a zrealizowany zostanie poprzez wybudowanie:

w Gminie Stary Dzików:
•    Instalacje fotowoltaiczne 83 szt.
•    Instalacje solarne 327 szt.
•    Pompy ciepła 29 szt.
•    Kotły na biomasę 11 szt.

w Gminie Sieniawa:
•    Instalacje fotowoltaiczne 124 szt.
•    Instalacje solarne 168 szt.
•    Pompy ciepła 56 szt.
•    Kotły na biomasę 4 szt.

w Gminie Dynów:
•    Instalacje fotowoltaiczne 84 szt.
•    Instalacje solarne 110 szt.
•    Pompy ciepła 18 szt.
•    Kotły na biomasę 1 szt.

Łącznie projektem zostanie objętych 839 gospodarstw domowych, w tym 346 dotkniętych ubóstwem energetycznym.
Wartość projektu ogółem: 12 852 957,27 zł
Wydatki kwalifikowane: 11 760 777,58 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 9 879 053,16 zł

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska