Strona główna -> Modernizacja stołówki w SP Cewków

Doposażenie i poprawa standardu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Cewkowie

 

Gmina Stary Dzików jako organ prowadzący Szkołę Podstawową w Cewkowie pragnie poinformować o otrzymaniu dofinansowania w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na rok 2021.

Zadanie polegać będzie na „Doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Cewkowie”.
Całkowita wartość zadania to 70.047,54 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniesie 55.847,54 zł.

W ramach uzyskanego wsparcia planowana jest:
- wymiana płytek podłogowych w pomieszczeniu kuchni szkolnej,
- demontaż i montaż instalacji sieci kanalizacyjnej,
- zakup wyposażenia kuchni szkolnej m.in. okapu kuchennego, zmywarko-wyparzarki, szafy stalowej przelotowej, stołu stalowego z półką ze zlewem, pieca konwekcyjno-parowego, kuchni gazowej wolnostojącej sześciopalnikowej, szafy stalowej magazynowej oraz wiele innych przydatnych akcesoriów kuchennych.

Realizacja tego zadania znacznie usprawni pracę kuchni szkolnej, co w znaczącym stopniu przełoży się na możliwość rozszerzenia menu stołówkowego, poprawę różnorodności serwowanych posiłków oraz umożliwi serwowanie posiłków dwudaniowych.

                                                           Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                 Tomasz Jabłoński

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska