Gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Jej północna granica jest jednocześnie granicą województwa. Stary Dzików wchodzi w skład składającego się z siedmiu gmin powiatu lubaczowskiego - najbardziej na wschód wysuniętej części województwa.

Gmina Stary Dzików graniczy z następującymi gminami:
- od północy z Obszą i Tarnogrodem (powiat biłgorajski, województwo lubelskie),
- od południa z Wiązownicą (powiat jarosławski) i Oleszycami (powiat lubaczowski),
- od wschodu z Cieszanowem (powiat lubaczowski),
- od zachodu z Adamówką (powiat przeworski).

W skład gminy wchodzą niżej wymienione sołectwa:
- Cewków (1527 mieszkańców),
- Nowy Dzików
(642 mieszkańców),
- Moszczanica
(484 mieszkańców),
- Ułazów
(533 mieszkańców),
- Stary Dzików
(1244 mieszkańców).

Powierzchnia gminy wynosi 156 km2. Liczba mieszkańców - 4430. Siedzibą władz gminnych jest Stary Dzików.

(Liczby mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2018 r.)
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska