Strona główna -> EDUKACJA

Na terenie Gminy działają dwie szkoły podstawowe: w Starym Dzikowie (z filią w Ułazowie) i w Cewkowie. Przy szkołach funkcjonują oddziały przedszkolne.


Nowy budynek Szkoły Po
dstawowej w Starym Dzikowie


Stary budynek
Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie


Budynki
Szkoły Podstawowej w Cewkowie


Budynek szkoły filialnej w Ułazowie

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska