Strona główna -> EDUKACJA

Na terenie Gminy działają dwa Zespoły Szkół: w Starym Dzikowie i w Cewkowie.

Zespół Szkół w Starym Dzikowie składa się z Gimnazjum, Szkoły Podstawowej, Szkoły Filialnej w Ułazowie oraz oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych.

Zespół Szkół w Cewkowie ma taką samą strukturę, z tym że Szkoła Filialna znajduje się w Moszczanicy.


Nowy budynek Zespołu Szkół w Starym Dzikowie


Stary budynek Zespołu Szkół w Starym Dzikowie (obecnie siedziba m.in. punktów przedszkolnych)


Budynki Zespołu Szkół w Cewkowie


Budynek szkoły w Ułazowie


Budynek szkoły w Moszczanicy

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska