Konkurs "Wiki lubi zabytki"


Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zachęca do włączenia się do 3 edycji konkursu "Wiki lubi zabytki", który odbędzie się w dniach 1-30 września 2013 roku.

Konkurs adresowany jest do fotografów, zarówno amatorów jak i zawodowych oraz do wszystkich działaczy na rzecz dziedzictwa kulturowego, wolnych zasobów itp., a jego celem jest wykonanie zdjęć obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

Szczególnie zachęcam do fotografowania zabytków z terenu województwa podkarpackiego, organizowania podkonkursów obejmujących zabytki wpisane do rejestru na terenie gminy, których wykaz dostępny jest na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa lub za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki

Podkarpacki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

dr Grażyna Stojak 

Autor: Zbigniew Broź
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska