Program "Rodzina 500 plus"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2016 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 29.02.2016r. będzie realizatorem programu "Rodzina 500 plus".

Terminy składania wniosków:

Wnioski w sprawach świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od dnia 01.04.2016r. do 01.07.2016r., prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od dnia 01.04.2016r.
W przypadku złożenia wniosku w terminie od dnia 01.04.2016r. do dnia 01.07.2016r., ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Osoba, która złoży wniosek o świadczenie wychowawcze po dniu 01.07.2016r. nabędzie prawo do świadczenia począwszy od miesiąca, w którym złożyła wniosek.
W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od dnia 01.04.2016r. do dnia 30.09.2017r.

Biorąc pod uwagę spodziewaną dużą ilość wniosków jaka wpłynie w pierwszych dniach kwietnia nie należy oczekiwać szybkich wypłat świadczeń. Będą one realizowane sukcesywnie. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organ realizujący program ma na to 3 miesiące.

Program "Rodzina 500 plus" w pytaniach i odpowiedziach

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (wraz z załącznikami)

Autor: Barbara Żyła
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska