Droga powiatowa ze Starego Dzikowa do Oleszyc doczekała się wsparcia finansowego i będzie w końcu gruntownie przebudowana


Jest mi niezmiernie miło poinformować wszystkich mieszkańców gminy, że na podstawie dwóch wniosków przygotowanych przez Gminę Stary Dzików, w tym jednego dla Powiatu Lubaczowskiego, udało się nam pozyskać łącznie niebagatelną kwotę 5,5 mln złotych na gruntowną przebudowę odcinków drogi powiatowej. Przedmiotem inwestycji będą odcinki dróg zlokalizowane na terenie gminy Stary Dzików (7,265 km) tj. od krzyżówki z ulicą Kustronia przed kościołem w Starym Dzikowie aż do granicy gmin tj. krzyżówka z drogą leśną do Zabiałej oraz odcinka drogi zlokalizowanego na terenie gminy Oleszyce (1,701 km) tj. od mostu w Uszkowcach do Oleszyc – początek zabudowy. Bardzo istotną kwestią w ramach  przebudowy będzie nie tylko poprawa samej nawierzchni drogi ale również budowa chodników w całej strefie zabudowy, która w bardzo dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu.
Pomimo pozyskania tak znaczących środków finansowych koniecznym będzie ze strony samorządów zabezpieczenie środków na tzw. wkład własny, co przy tak dużej wartości projektu wyniesie ok. 3 mln zł, które zostaną podzielone na trzy samorządy tj. Powiat Lubaczowski, Gminę Stary Dzików oraz Miasto i Gminę Oleszyce. Dlatego też w chwili obecnej Rada Gminy Stary Dzików oraz Rada Powiatu Lubaczowskiego będą podejmować stosowne uchwały, które pozwolą Władzom Gminy Stary Dzików i Zarządowi Powiatu Lubaczowskiego podpisać umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Podkarpackiego. Następnym etapem po podpisaniu umów będzie ogłoszenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót budowlanych, którzy będą realizować zadanie. Na tym etapie zakładamy, że jeżeli udałoby się wyłonić wykonawców robót w okresie wakacyjnym, to w tym roku chcielibyśmy, aby wykonali oni wszelkie roboty przygotowawcze, ziemne w tym wykopy, nasypy, odwodnienie korpusu drogowego oraz podbudowy. Natomiast w przyszłym roku po odpowiednim zagęszczeniu i ustabilizowaniu się nasypów w okresie zimowym zostaną na nich wykonane chodniki z kostki brukowej, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe i parkingowe oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Niewątpliwie to bardzo duży sukces Gminy Stary Dzików, która intensywnie zabiegała już od dłuższego czasu o przebudowę tej drogi, jednakże byłby on niemożliwy gdyby nie dobra współpraca na linii Gmina – Powiat oraz wsparcie Radnego Powiatowego z m. Moszczanica, który pełni funkcję członka Zarządu w Powiecie Lubaczowskim.

Z wyrazami szacunku        

Barbara Małecka           
Wójt Gminy Stary Dzików     

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska