Historia Gminy – Pierożki


W dniu 26.06.2016 r. na terenie nieistniejącej wsi Pierożki dokonano poświęcenia krzyża i tablicy upamiętniającej tę miejscowość. W wyniku tragicznych wydarzeń z okresu II Wojny Światowej i konfliktu polsko-ukraińskiego osada przestała istnieć. Ludność ukraińska została przesiedlona do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a Polacy zamieszkali w innych miejscowościach.

Z inicjatywy radnych i sołtysów wsi Nowy Dzików i Ułazów postawiono obok krzyża tablicę informacyjną z krótkim rysem historycznym. Krzyż odzyskał należny mu wygląd dzięki zaangażowaniu Ryszarda Ozimka, leśniczego z Nowego Dzikowa oraz współpracujących z nim Piotra Babickiego, Stanisława Winiarza i Andrzeja Horajskiego. Poświęcenia krzyża i tablicy dokonał Proboszcz Parafii Niemstów ks. Andrzej Wysokiński, a Anna Nieckarz, rodowita mieszkanka wsi Pierożki przecięła szarfę na tablicy. Krótki rys historyczny przedstawił właściciel terenu Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce Stanisław Zagrobelny oraz prowadzący uroczystość Sekretarz Gminy Stary Dzików Marek Buczko. Przygotowano też wystawę rzeczy wykopanych i odnalezionych na terenie tej wsi.

Uroczystość zgromadziła liczne grono mieszkańców wsi Ułazów i Nowy Dzików, potomków nieżyjących mieszkańców wsi Pierożki i przybyłych gości.

Autor: Marek Buczko
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska