Odnowa kamiennych krzyży przydrożnych


Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko w Gorajcu zaproponowało gminie nieodpłatną odnowę zniszczonych kamiennych krzyży, w zamian za dostarczenie ich do Gorajca na teren, gdzie odbywa się Festiwal Folkowisko. Po dokonanej renowacji krzyże powrócą na pierwotne miejsca ustawienia.

Stowarzyszenie organizuje różnego rodzaju aktywności, szczególnie warsztaty i pokazy, które mają na celu pokazanie przyjezdnym turystom z zewnątrz walorów artystycznych ziemi lubaczowskiej.

W tym roku, oprócz całodniowych warsztatów kamieniarskich, zorganizowany będzie pokaz i warsztat odnowy kamiennych figur. Tego typu aktywność ma na celu oddziaływanie edukacyjne, odnośnie postępowania z krzyżami przydrożnymi i dbania o nie, a także działanie promocyjne, które ma na celu zwiększyć rozpoznawalność tej sztuki ludowej w społeczeństwie.

Dodatkowo w dniu 10.07.2016r. o godz. 13.30 w cerkwi w Starym Dzikowie zaprezentowana zostanie wystawa fotografii z kamiennymi krzyżami z powiatu lubaczowskiego. Fotografie, wraz z oprawą, zapewnia Stowarzyszenie Folkowisko, na wystawie obecni będą autorzy zdjęć. Już dziś zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w tym wydarzeniu.

Autor: Marek Buczko
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska