Renowacja kamiennych krzyży


Grzegorz Ciećka – stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ostatnim czasie zajmuje się inwentaryzacją i renowacją kamiennych krzyży na terenie powiatu lubaczowskiego. Po zakończeniu prac wyselekcjonowanych zostanie 50 najciekawszych obiektów i stworzą one turystyczny szlak. Na pewno na tej liście znajdzie się krzyż z m. Nowy Dzików. W ostatnim czasie p. Grzegorz dokonując jego renowacji, odkrył  historię wyrytą na krzyżu. Okazało się, że jest to krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny. W bardzo wolnym tłumaczeniu na górze na ramionach krzyża jest tekst: „Krzyż postawiono na pamiątkę darowania swobody dnia 3 maja 1848 roku, za panowania cesarza Ferdynanda i Franciszka … i dalej tekst jednego z troparionów „Kłaniamy się Tobie …”. Krzyż ufundowany przez gromadę Nowo Dzikowską 1856r.

Dodatkowo renowacji poddawana jest też tzw. „Biała Figura” z m. Cewków, oraz 2 krzyże z m. Stary Dzików. Po zakończeniu prac konserwacyjnych powrócą na swoje poprzednie miejsce.

Autor: Marek Buczko
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska