Boisko piłkarskie w Starym Dzikowie będzie gruntownie przebudowane


Władze Gminy Stary Dzików po kilku latach starań uzyskały wsparcie finansowe w Ministerstwie Sportu i Turystyki na modernizację boiska sportowego w Starym Dzikowie. W efekcie z końcem września br. podpisano umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej Edycja 2016.

Wartość całego zadania po przetargu zamknęła się kwotą ok. 1.200.000 zł, z czego uzyskane dofinansowanie wyniesie ok. 500.000 zł (50% kosztów kwalifikowanych).

Zadanie jest już w trakcie realizacji a zakres robót obejmuje w roku bieżącym wykonanie niwelacji istniejącego boiska wraz z odwodnieniem w postaci drenażu. Pozostałe roboty będą wykonywane w roku przyszłym i będą dotyczyły:
- wykonania płyty boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej o wymiarach pola gry 100 m x 65 m;
- rozbudowy budynku szatniowego o niezbędne zaplecze wraz ze sceną;
- budowy bieżni lekkoatletycznej prostej z nawierzchnią poliuretanową o długości 113 m;
- budowy ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i parkingów;
- budowa i montaż trybun, oświetlenia, ogrodzenia, bramek i piłkochwytów.

Całość zadania zgodnie z harmonogramem i umową powinna zostać ukończona z końcem roku 2017. Po zakończeniu wykonywania robót i odbiorze końcowym Gmina Stary Dzików wzbogaci się o bardzo nowoczesne i bezpieczne boisko do piłki nożnej oraz bieżnię prostą pozwalające na organizację rozgrywek i zawodów sportowych na wysokim poziomie. Bardzo istotną kwestią jest również fakt, że obiekt ten będzie służył nie tylko zawodnikom zrzeszonym w miejscowym klubie sportowym tj. "Victoria" Stary Dzików, ale również całej młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie, który mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo należy podkreślić, że infrastruktura w postaci trybun i sceny pozwoli na organizację na tym obiekcie wielu imprez plenerowych, których odbiorcami będzie społeczność całej gminy.

Wizualizacja boiska

Autor: Bogusław Gilarski
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska