Projekt "Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia"


Nazwa projektu – Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób dorosłych bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniu, doradztwie, stażach zawodowych, z terenu województwa podkarpackiego do 31 grudnia 2017 r.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

· osoby po 29 roku życia (mają 30 lat),
· zamieszkujące w województwie podkarpackim,
· osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,

Szczególnie zapraszamy rodziców z 3 dzieci do 18 roku życia!

Co oferujemy?

· doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
· praca z psychologiem nad motywacją i budowaniem postawy,
· płatne, profesjonalne szkolenie skutkujące uzyskaniem nowych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu, do wyboru:
   - barman/kelner/barista
   - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
   - kierowca wózków jezdniowych,
   - technolog robót wykończeniowych,
   - magazynier,
   - operator obsługi żurawia,
   - samodzielny księgowy I stopień,
   - kucharz małej gastronomii.
· trzymiesięczne płatne staże zawodowe,
· pośrednictwo pracy,
· dla uczestników dodatkowo przewidziano ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu (projekt realizowany jest w Rzeszowie).

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt:

ECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Graniczna 4B
25-326 Rzeszów
e-mail: nowekwalifikacje@ecorys.com
tel.  (22) 339 45 43
faks (22) 339 36 49
http://www.nowekwalifikacje.ecorys.pl

Autor: Zbigniew Broź
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska