XV Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego"


Jubileuszowa XV edycja Regionalnego Przeglądu „Wątki Folkloru Ludowego” odbyła się 5 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie.
Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów ludowych z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego, popularyzację tych wartości kulturowych w społeczeństwie, a także zachowanie folkloru rodzimego dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.
Organizatorzy przeglądu to Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Wójt Gminy Stary Dzików, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.
Gości przywitała Wójt Gminy Stary Dzików, Pani Barbara Małecka, a wśród nich obecny był Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik, dyrektor biura Andrzej Homa reprezentujący Senatora RP Mieczysława Golbę, Mariusz Frant – Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Robert Sobolewski – Komendant Komisariatu Policji w Oleszycach.
Komisja artystyczna w składzie: Barbara Płocica – teatrolog, dr Andrzej Karczmarzewski
etnograf, Katarzyna Ignas – etnograf, po obejrzeniu prezentacji przyznała:
Nagroda Grand Prix:
- Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej za spektakl „Po kolędzie z Turoniem”
Równorzędne dwie I nagrody:
- Zespół „Stokrotki” z Cewkowa za spektakl „Wielka Sobota – przygotowywanie Paski”
- Zespół „Białoboczoki” z Białobok za spektakl „Śniły się jaja”
Równorzędne trzy II nagrody:
- Zespół „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa za spektakl „Idą Herody”
- Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa za spektakl „Sąsiedzkie przynosiny na wesele”
- Zespół „Jamniczanki” z Jamnicy za spektakl „Oj pranie, pranie”
Równorzędne trzy III nagrody:
- Zespół „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego za spektakl „Skubanie Pierza”
- Zespół Obrzędowy z Łazor za spektakl „Kłuserskie żywoty”
- Zespół „Więź” z Soli za spektakl „Solskie darcie pierza”
Komisja przyznała także nagrodę dla Indywidualności Aktorskiej w postaci Pucharu Starosty Lubaczowskiego za rolę Turonia w Spektaklu Zespołu Folklorystycznego „Folusz” z Giedlarowej.
Wszystkie zespoły otrzymały również pamiątkowe gliniane garnki ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików.
Podsumowując tegoroczną edycję jury przyznało, że przegląd osiągnął wysoki poziom artystyczny. Występy połączone z szczerością wypowiedzi i niemanierycznym zachowaniem aktorów wywarły entuzjazm u widzów i jurorów, a także komisja przyznała, że tegoroczne prezentacje spełniły wszystkie postanowienia regulaminu, a zatem pilnowano autentyczności obrzędów, zwyczajów, prac domowych. Dbano o dobór autentycznych rekwizytów i strojów, a także gwary i muzyki wywodzącej się z poszczególnych miejscowości.
Po części konkursowej gościnnie wystąpiła Kapela „Pawlaki” z Cieszanowa. Nad sprawnym przebiegiem przeglądu czuwali Agata Hemon i Leszek Król, a konferansjerem była Edyta Panek.
Fundatorami nagród byli: Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Wójt Gminy Stary Dzików, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Biuro Usług Komputerowych „LECH-KOM” Lubaczów Jan i Maria Lechowicz, Tomasz Misztal – Agent PZU, Leszek Rusinek.

Galeria zdjęć

Przegląd na innych stronach:

Centrum Kulturalne w Przemyślu:
- protokół z obrad komisji konkursowej
- fotorelacja

Katolickie Radio Zamość

Telewizja Lubaczów

Powiat Lubaczowski

Autor: Zbigniew Broź
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska