Informacja nt. płatności za odbiór odpadów komunalnych


Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. opłaty miesięczne za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie w terminach:
1) do 20 stycznia każdego roku z góry za styczeń, luty, marzec,
2) do 20 kwietnia każdego roku z góry za kwiecień, maj, czerwiec,
3) do 20 lipca każdego roku z góry za lipiec, sierpień, wrzesień,
4) do 20 października każdego roku z góry za październik, listopad, grudzień.

Autor: Krzysztof Kłaczko
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska