Konkurs na znak graficzny (logotyp) trasy rowerowej


Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" ogłasza konkurs na znak graficzny (logotyp) trasy rowerowej „Szlakiem kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej”.

Celem konkursu jest wybór najlepszego znaku graficznego (logotypu) dla trasy rowerowej „Szlakiem kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej”, tj. wyróżniającego się poziomem artystycznym, czytelnego i odpowiadającego koncepcji trasy, który stanie się częścią systemu identyfikacji wizualnej trasy.

Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy: lgd.lubaczow@gmail.com  lub dostarczyć na dowolnym informatycznym nośniku danych do Biura LGD RZL w Lubaczowie (ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów).

Termin składania prac konkursowych upływa 15 września 2017 roku godz. 15.30. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku prac wysłanych pocztą – decyduje data dostarczenia projektu do Biura LGD.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – oświadczenia

Załącznik nr 2 – umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych


Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 45
tel/fax 16 6321717
lgd.lubaczow@gmail.com
www.lgd-rzl.pl

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska