Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej


Trwa nabór do nowego rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dla zainteresowanych wstąpieniem do tej formacji zaplanowano spotkania promocyjno-informacyjne. W Gminie Stary Dzików takie spotkanie ma się odbyć w dniu 4 października 2017 r. w godzinach 10.00 – 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury. Zainteresowane osoby będą mogły złożyć wniosek o przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej. Do wniosku należy dołączyć kserokopie świadectwa ukończenia szkoły, dowódu osobistego, prawa jazdy, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (oryginały do wglądu).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu jaroslaw.wku.wp.mil.pl oraz w poniższej broszurze.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska