Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubaczowskiego 2016/2017


W piątek 29 września 2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbyło się spotkanie podsumowujące współzawodnictwo sportowe szkół z terenu powiatu w roku szkolnym 2016/2017.
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy szkół, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starosta Lubaczowski.
Otwarcia spotkania dokonał Pan Józef Michalik – Starosta Lubaczowski, który najlepszym placówkom oświatowym oraz najlepszym nauczycielom pod względem wyników sportowych, wręczył puchary, dyplomy i nagrody.
Zorganizowanie uroczystego "Podsumowania..." podjęte zostało z inicjatywy Pani Marty Zabrońskiej – Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.
Przygotowanie poczęstunku wraz z zapewnieniem sprawnej obsługi zaproszonych gości oraz piękne przystrojenie stołów wykonał Zespół Szkół w Oleszycach.

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska