Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie


Dnia 17 października 2017r. w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie odbyło się pasowanie na ucznia klasy I. W uroczystości wzięli udział dyrektor szkoły P. Kazimiera Tracz, wójt gminy P. Barbara Małecka, rodzice oraz uczniowie klas młodszych.
Ślubowanie do ważne wydarzenie w życiu całej społeczności szkolnej. Tym razem nastąpiła pełna integracja uczniów. Gimnazjaliści zaprosili pierwszaków do poloneza, a najstarsi uczniowie szkoły podstawowej z kl. VII powitali ich i zadeklarowali, że będą ich wspierać, pomagać i otaczać opieką tak jak w prawdziwej uczniowskiej rodzinie.
Bohaterowie wydarzenia zaprezentowali swoje zdolności i umiejętności w popisowym programie artystycznym przed licznie zgromadzoną publicznością. Wiersze były przeplatane piosenkami także w języku angielskim.
Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna uroczystości – Ślubowanie. Uczniowie ślubowali być dobrymi uczniami, Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Swoje ślubowanie złożyli także rodzice, którzy obiecali wspierać swoje dziecko w jego wszechstronnym rozwoju oraz kochać je mądrze i rozsądnie.
Aktu pasowania dokonała P. dyrektor Kazimiera Tracz, która wręczyła dzieciom ich pierwszy dokument szkolny – legitymację.
Na zakończenie uczniowie oprócz życzeń otrzymali prezenty ufundowane przez Radę Rodziców oraz piękne pluszowe misie od Pani Wójt Barbary Małeckiej.
Jak podniosła chwilą jest Pasowanie zrozumieli, gdy pozowali do zdjęć. Radość, dumę i wzruszenie było widać w oczach zarówno dzieci jak i rodziców.
Po akademii czekała na uczniów niespodzianka – wspaniały tort.
Uroczystość przygotowała wychowawczyni klasy I – Elżbieta Syryło i nauczyciel języka angielskiego Małgorzata Hojdak.

Tekst: Elżbieta Syryło
Zdjęcia: Edyta Panek

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska