Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie


Wójt Gminy Stary Dzików unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, ogłoszony w dniu 13 listopada 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu – z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 pok. nr 5 w ciągu jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                  Barbara Małecka

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska