Podkarpacki Fundusz Rozwoju


Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od  10 maja 2017r. Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu.
Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone jest w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania.
Jego zadaniem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych  pomaga firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne,  dostępny jest dla całego obszaru województwa podkarpackiego.
Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek/kredytów dla firm, ale również dysponuje innymi instrumentami takimi jak faktoring czy poręczenia.
Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego przez Fundusz jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności na terenie Województwa Podkarpackiego z  zarejstrowaną siedzibą firmy lub jej oddziałem.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wdraża instrumenty finansowe dla MŚP, ze środków zwrotnych wycofanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

WWW.PFR-PODKARPACKIE.PL

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Hetmańska 4, 35-045 Rzeszów
Tel.17 786 35 49, fax 17 784 40 16
sekretariat@pfr-podkarpackie.pl


Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska