Informacja o planowanych pracach geologiczno-poszukiwawczych


Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017r. tj, poz. 2126) Geofizyka Toruń S.A. jako wykonawca prac, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że zamierza od maja 2018 r. rozpocząć badania geofizyczne (prace sejsmiczne), które będą trwały do końca lutego 2019 r. Badania geofizyczne zaprojektowane zostały na podstawie koncesji poszukiwawczych: 11/2001/p Wola Obszańska-Cewków oraz 21/97/p Lubaczów-Zapałów wydanych przez Ministra Środowiska i wykonywane będą zgodnie z warunkami w niej określonymi. Celem planowanych prac jest poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - temat "Polowe prace sejsmiczne 3D Uszkowce". Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych i przy użyciu materiałów wybuchowych. Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury połączonej kablami z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi grupami odbiorników zbierającymi falę sejsmiczną. W ramach uzgodnień warunków wstępu na poszczególne nieruchomości, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami terminy wejścia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art. 18 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. prawo górnicze i geologiczne (Dz.U. z 2017r. tj, poz. 2126).

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska