Przełączenie numeru alarmowego Policji (997) do Centrum Powiadamiania Ratunkowego


Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie informuje, że od 27 czerwca 2018 r. na terenie powiatu lubaczowskiego, ruszy przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przez operatorów Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Policyjny numer 997 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. Dyżurny Policji będzie otrzymywał z CPR tylko te zgłoszenia, z których wynika, że zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Dyżurny na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji, podejmie decyzję o dalszych czynnościach, w tym o dysponowaniu policyjnych patroli.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska