Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie


Komisja konkursowa informuje, że po zakończeniu I etapu postępowania konkursowego tj. dokonanej weryfikacji ofert pod względem formalnym do II etapu postępowania konkursowego zakwalifikowali się niżej wymieni kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze:

1. Monika Nieckarz zam. Cewków
2. Agnieszka Horajska – zam. Cewków
3. Marek Sobków – zam. Cewków

Z wyżej wymienionymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test określający znajomość zadań przypisanych do stanowiska. O terminie przeprowadzenia kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.


                                                                                          Przewodniczący Komisji Konkursowej
                                                                                                       Bogusław Gilarski

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska