Wspólne posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświaty oraz Komisji ds. Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa Rady Gminy


W dniu 19 września 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy ul. Kościuszki 86 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświaty oraz Komisji ds. Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzików.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie gminy Stary Dzików.
5. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy Stary Dzików.
6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.
7. Przedstawienie informacji o stanie środowiska na terenie Gminy.
8. Podjęcie projektów uchwał.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska