Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie


INFORMACJA
WÓJTA GMINY STARY DZIKÓW
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Starym Dzikowie

II. Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych
W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrany został Pan Marek Sobków, zamieszkały w Cewkowie

III. Uzasadnienie dokonanego wyboru.
Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ofercie dotyczącej naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. pozyskiwania środków unijnych. W przeprowadzonym teście merytorycznym oraz rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się kompleksową wiedzą z wymaganego zakresu i uzyskał największą ilość punktów w ocenie dokonanej przez Komisję. 
 
                                                                                                              WÓJT GMINY
                                                                                                           Barbara Małecka

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska