Nagranie z obrad II sesji Rady Gminy


Udostępniamy nagranie obrad II sesji Rady Gminy. Informujemy jednocześnie, że wkrótce usunięte zostaną problemy techniczne i następne sesje będą już transmitowane „na żywo”. Nagrania obrad sesji i imienne wykazy głosowań radnych, których obowiązek publikacji wraz z transmisją obrad wprowadza ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w menu przedmiotowym pod pozycją „Sesje Rady Gminy”.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska