Szkolenia dotyczące systemu opieki nad dziećmi do lat 3


Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z Zamościa informuje, że rozpoczyna realizację bezpłatnego ogólnodostępnego szkolenia na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/zamosc/klosz-3

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska