Projekty uproszczonych planów urządzania lasu


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.), art. 21 ust. 4 i ust. 5, uprzejmie informuję, że w siedzibie tut. Urzędu, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzania lasu, sporządzonych dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Stary Dzików, sporządzonych na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r.

W siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików w pokoju nr 18 w terminie od 11 lutego 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r., w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) udostępnione będą wyżej wymienione projekty uproszczonych planów urządzania lasu, które będą podstawą do naliczania podatku leśnego.

W okresie od 12 kwietnia br. do 13 maja br., tj. w terminie 30 dni od daty zakończenia wyłożenia projektu uproszczonych planów urządzania lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów w pokoju nr 18.


                                                                                                                   Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                                                                        Tomasz Jabłoński

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska