Nieodpłatna pomoc prawna


Potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej - zgłoś się punktu darmowych porad prawnych działających w Powiecie Lubaczowskim.

Teraz jako osoba z niepełnosprawnością, której nie stać na poradę komercyjną możesz uzyskać wsparcie bezpłatne. Wystarczy podczas wizyty złożyć oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze.

Podczas spotkania możesz liczyć na pomoc w sporządzaniu projektów pism w określonych sprawach. Zostaniesz poinformowany o stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach oraz spoczywających na Tobie obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym.

Jeżeli jesteś osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie osobiście albo potrzebujesz tłumacza języka migowego skontaktuj się z starostwem powiatowym, punktem porad i sprawdź możliwości dostosowania usług do twoich potrzeb.

Informacje teleadresowe, a także na temat zakresu porad prawnych i obywatelskich znajdziesz na stronie internetowej
http://lubaczow.powiat.pl/x_starostwo_powiatowe/4_kompetencje_wydzialow_i_samod/13_nieodplatna_pomoc_prawna/

Na stronie znajdują się adresy i godziny otwarcia punktów darmowej pomocy prawnej. Przed wizytą należy umówić się na spotkanie. Warto też zgłosić swoje potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

Przydane informacje znajdziesz też na https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Możliwości skorzystania z pomocy prawnej - materiał filmowy dla osób z niepełnosprawnościami

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska