Jubileusz 100-lecia urodzin


Nie często się zdarza, aby tradycyjnie śpiewane „sto lat”, z racji chwili modyfikowano w sekwencji życzeń na lat „dwieście”.

Niecodzienną uroczystość obchodziła Pani JANINA WINIARZ z Ułazowa. Seniorka świętowała swoje urodziny. Okazja była bardzo wyjątkowa, ponieważ nasza czcigodna jubilatka w dniu 27 lutego 2019 r. ukończyła 100 lat.

Ten dzień to nie tylko zaszczyt dla jubilatki, to nie tylko święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii Gminy Stary Dzików.

Z okazji swoich setnych urodzin Pani Janina przyjęła wielu gości z życzeniami kolejnych lat życia w zdrowiu. Z życzeniami przybył również Wójt Gminy Stary Dzików Pan Tomasz Jabłoński wraz z Sekretarzem Gminy Panem Markiem Buczko, którzy wręczyli jubilatce kwiaty, dyplom okolicznościowy oraz skromny prezent.

W takiej chwili nie mogło zabraknąć też Proboszcza Parafii w Niemstowie ks. Andrzeja Wysokińskiego, przedstawiciela Placówki Terenowej KRUS w Lubaczowie Pana Grzegorza Kopeć, sołtysa wsi Ułazów Pana Franciszka Pokrywki oraz radnych gminy Stary Dzików Pani Teresy Goraj i Pana Zdzisława Szczepanka.

Pani Janina Winiarz wychowała 2 dzieci i doczekała się 11 wnuków i 9 prawnuków.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy Pani Janinie kolejnych lat w zdrowiu, oraz aby każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób bliskich.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska