Informacja dotycząca Wyborów do Izb Rolniczych


Wybory do Izb Rolniczych odbędą się 28 lipca 2019 r.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej udostępniony będzie od dnia 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79  w godzinach pracy urzędu 7:30 - 15:30 pok. nr 17.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów do Izb Rolniczych umieszczane będą w zakładce WYBORY DO IZB ROLNICZYCH.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska