Składanie wniosków w ramach "Rodzina 500+" i "Dobry Start"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie informuje, że od dnia 01.08.2019 r. przyjmowane będą wnioski w wersji papierowej o: Świadczenie Wychowawcze (Rodzina 500+), Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Specjalny Zasiłek Opiekuńczy, Świadczenie „Dobry Start”.

Wnioski w wersji online o w/w świadczenia można składać od dnia 01.07.2019 r. za pośrednictwem: Emp@tia, Profil Zaufany, Ebankowość, PUE ZUS.

Dzięki wprowadzonym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Z kolei złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, czyli lipiec i sierpień. Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r.

Od 1 lipca można także składać wnioski online o tzw. wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Świadczenie jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.

Świadczenia z programu "Dobry start" mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu "Rodzina 500 plus". Wnioski można składać online za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz na dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.


                                                                                                             Barbara Żyła

                                                                                            Kierownik GOPS w Starym Dzikowie

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska