Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych


Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Dla nieruchomości, gruntów i lasów nabytych przed 1 lipca obowiązują poprzednie wzory deklaracji i informacji.
Stare i nowe formularze dostępne są do pobrania w menu e-USŁUGI, FORMULARZE.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska